Secretariat of MWE 2008 c/o Real Communications Corp. 3F Shin-Matsudo S Building 1-409, Shin-Matsudo, Matsudo-City. 270-0034 Japan TEL. 047-309-3616 FAX. 047-309-3617 E-mail : mweapmc@io.ocn.ne.jp

No reproduction or republication
without permission.
All contents copyright
@ MWE 2008 Organizing Committee.
All rights reserved.

Committee

APMC JAPAN NATIONAL COMMITTEE OFFICERS

 Chiar : Kiyomichi ARAKI (Tokyo Institute of Technology)
 Vice Chair : Jui-Pang HSU (Kanagawa University)
 Members : Ikuo AWAI
Osamu HASHIMOTO
Kazuhiko HONJO
Kazukiyo JOSHIN
Takao KUKI
Futoshi KUROKI
Masahiro MURAGUCHI
Toshihiro NOMOTO
Takashi OHIRA
Noriharu SUEMATSU
Yoichiro TAKAYAMA
(Ryukoku University)
(Aoyama Gakuin University)
(The University of Electro-Communications)
(Fujitsu Laboratories Ltd.)
(NHK)
(Kure National College of Technology)
(Science University of Tokyo)
(NHK)
(Toyohashi University of Technology)
(Mitsubishi Electric Corp.)
(The University of Electro-Communications)
 Auditors : Yohei ISHIKAWA
Iwao MATSUMOTO
(Murata Mfg. Co., Ltd.)
(Tokyo Institute of Technology)

APMC JAPAN NATIONAL COMMITTEE HONORARY ADVISORS

         Masami AKAIKE            Norihiko MORINAGA         
         Masanobu ITOH            Makoto NAGAO         
         Susumu KITAZUME            Yoshiyuki NAITO         
         Yoshio KOBAYASHI            Bun-ichi OGUCHI         
         Nobuaki KUMAGAI            Sogo OKAMURA         
         Moriji KUWABARA            Shigebumi SAITO         
         Kazuhiro MIYAUCHI            Keiji TACHIKAWA         
         Koji MIZUNO            Eikichi YAMASHITA         
         Shizuo MIZUSHINA            Tsukasa YONEYAMA         

MWE 2008   STEERING COMMITTEE OFFICERS

[ STEERING COMMITTEE OFFICERS ]
 Chiar : Masahiro MURAGUCHI (Science University of Tokyo)
 Vice Chairs : Kazukiyo JOSHIN
Toshihiro NOMOTO
(Fujitsu Laboratories Ltd.)
(NHK)

[ GENERAL AFFAIRS COMMITTEE ]
 Chiar : Masashi NAKATSUGAWA (NTT)
 Vice Chairs : Naoko ONO
Yo YAMAGUCHI
(Toshiba Corp.)
(NTT)
 Members : Atsushi SANADA (Yamaguchi University)

[ TECHNICAL PROGRAM COMMITTEE ]
 Chiar : Takao KUKI (NHK)
 Vice Chairs : Tadashi KAWAI
Kenichi MARUHASHI
(University of Hyogo )
(NEC Corp.)
 Members : Kiyomichi ARAKI
Osamu HASHIMOTO
Ken-ya HASHIMOTO
Masanobu HIROSE
Hirobumi INOUE
Toshio ISHIZAKI
Kanshiro KASHIKI
Shigeo KAWASAKI
Yoshinori KOGAMI
Keren LI
Toru MASUDA
Kazutomi MORI
Tadao NAGATSUMA
Shoichi NARAHASHI
Yoshio NIKAWA
Kenjiro NISHIKAWA
Hiroshi OKAZAKI
Naoko ONO
Kei SAKAGUCHI
Atsushi SANADA
Tomonori SEKI
Satoshi TANAKA
Yasunori TATENO
Katsutoshi TSUKAMOTO
Ryo YAMAGUCHI
(Tokyo Institute of Technology)
(Aoyama Gakuin University)
(Chiba University)
(AIST)
(NEC Corp.)
(Panasonic Corp.)
(KDDI R & D Laboratories Inc.)
(JAXA)
(Utsunomiya University)
(NICT)
(Hitachi, Ltd.)
(Mitsubishi Electric Corp.)
(Osaka University)
(NTT DOCOMO, INC.)
(Kokushikan University)
(NTT)
(NTT DOCOMO, INC.)
(Toshiba Corp.)
(Tokyo Institute of Technology)
(Yamaguchi University)
(NTT)
(Renesas Technology Corp. )
(Eudyna Device Inc.)
(Osaka University)
(NTT DOCOMO, INC.)

[ FINANCE COMMITTEE ]
 Chiar : Noriharu SUEMATSU (Mitsubishi Electric Corp.)
 Vice Chairs : Hiroshi OKAZAKI
Kenji KAWAKAMI
(NTT DOCOMO, INC.)
(Mitsubishi Electric Corp.)

[ EXHIBITION COMMITTEE ]
 Chiar : Futoshi KUROKI (Kure National College of Technology)
 Vice Chairs : Yoshinori KOGAMI
Moriyasu MIYAZAKI
(Utsunomiya University)
(Mitsubishi Electric Corp.)
 Members : Kunio AKADA
Mitsuo HASEGAWA
Kazufumi IGARASHI
Hirobumi INOUE
Yoshihiro ISHITA
Toru IWASAKI
Hiroaki KAWANO
Masayuki KIMISHIMA
Hiromichi KURODA
Kouji SHIBATA
Masafumi SHIGAKI
Masaharu TAKEI
Ken TAKEI
Yukio TAKIMOTO
Satoshi TANAKA
Nobuyuki TENNO
Osamu TSUJII
Shigeru YANAGAWA
Naofumi YONEDA
 
 
(Japan Radio Co., Ltd.)
(NEC Corp.)
(Anritsu Corp.)
(NHK)
(Panasonic Mobile Communications Co., Ltd.)
(Advantest Corp.)
(Toshiba Corp.)
(Hachinohe Institute of Technology)
(Fujitsu Wireless Systems Ltd.)
(Eudina Devices Expert Service Inc.)
(Hitachi, Ltd.)
(Kokushikan University)
(Renesas Technology Corp.)
(Murata Mfg. Co., Ltd.)
(Agilent Technologies Japan, Ltd.)
 
(Mitsubishi Electric Corp.)